Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van The Goddess Club by Florine Duif (mag hierna ook 'The Goddessclub genoemd worden) en zijn van toepassing op iedere overeenkomst die wij met jou sluiten. Heb je vragen, neem dan contact op via info@florineduif.com. Wij hebben het recht om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.

 Artikel 1 – Producten en diensten

The Goddess Club by Florine Duif verkoopt (online) cursussen en workshops. KVK-nummer: 59908920.

 Artikel 2 – Registratie

Om een product te bestellen, moet je je registreren, ofwel; een account aanmaken, zodat wij zien wie er een ticket heeft gekocht. Hiervoor moeten er persoonlijke gegevens worden verstrekt. Deze persoonlijke gegevens moeten naar waarheid ingevuld worden en dienen up-to-date te zijn. Dit heeft te maken, met dat mocht er iets schriftelijks (per e-mail of nieuwsbrief) gecommuniceerd worden, wij je altijd kunnen bereiken. Wij beschermen je gegevens uiteraard goed en verstrekken ze niet aan derden. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen account en raden je aan je login-gegevens met niemand te delen. 

NOTE: Door een bestelling te plaatsen ga je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden en Privacy Policy en zie je af van je ontbindingsrecht.

Artikel 3 – Betalingen

De prijs van een product staat aangegeven in de webshop. Je kunt in de webshop (wij maken gebruik van Shopify) betalen met Ideal en Paypal.

Artikel 4 – Leveringen

Omdat de cursussen geen fysiek product betreffen, krijg je een bevestigingsmail met de informatie en aanwijzingen hoe je de betreffende cursus of workshop kunt volgen. Het kan zijn, dat als we de bestelling "afhandelen" Shopify het wel als een fysiek product gaat zien, waardoor je een mail kan krijgen waarin staat dat de bestelling onderweg is. Dit is dus niet het geval. 

Ook staan er fysieke producten in de shop. Hiervoor geldt: de bestellingen worden binnen 3 werkdagen verzonden. 

Artikel 5 – Product retourneren of annuleren

Als consument heb je recht - of het nou gaat om een fysiek product of een online product - op in principe 14 dagen bedenktijd, waarin je je geld terug kunt krijgen. Handel je vanuit een beroep of bedrijf dan heb je 3 dagen bedenktijd. Heb je een online product gekocht, dus bijvoorbeeld een cursus dan gelden er wel verschillende regels.

1. Stel: een cursus begint op 1 april (dit is een fictieve datum), en je hebt op 1 maart al een ticket gekocht. Dan heb je vanaf 1-14 maart bedenktijd. 14 dagen dus vanaf het moment dat je een ticket hebt gekocht.

2. Stel: een cursus begint op 1 april en je hebt op 31 maart een ticket gekocht. Er zijn 7 modules, dan betekent het dat je maximaal 14 dagen bedenktijd hebt, maar als alle content al op 8 april geleverd is, dan heb je bedenktijd tot uiterlijk 8 april.

3. Stel: een cursus begint op 1 april en op 7 april is alle content geleverd (dus de gehele cursus staat online). En jij koopt een kaartje op 8 april; dan heb je geen recht op ontbinding mits je daarvoor akkoord hebt gegeven. Immers, alle content is al geleverd. 

Wel zijn we natuurlijk nieuwsgierig waarom je je hebt bedacht. Mocht de cursus al wel gestart zijn, dan vragen we je wel de opdrachten bij de bijbehorende modules te maken. Omdat we dan kunnen kijken of je ergens vastloopt bijvoorbeeld en kunnen we kijken of we je kunnen helpen. Wil je je product annuleren of retourneren, stuur dan een mail naar info@florineduif.com.

Artikel 7 - LIVE'S en sessies van gastsprekers

In de online cursussen nodigen we geregeld iemand uit die al dan niet Live iets komt doen. Zo hebben we onder andere online healer Regien die een Live healing doet via webinargeek. Als iets Live is dan betekent het dat we je aanraden er ook Live bij te zijn, dat is wel het leukst. Ook een Live Q&A werkt het beste als je er Live bij bent natuurlijk. De Live Q&A's communiceren we heel duidelijk van tevoren op welke datum 'ie of zij valt/vallen. Een Live activiteit van een gastspreker, zoals bijvoorbeeld Regien, kan ook opeens heel onverwacht plaatsvinden, omdat we het leuk vinden om steeds nieuwe mensen erbij te betrekken, maar het kan ook zo zijn dat de gastspreker niet op bijvoorbeeld een datum in de cursus kan. Wel communiceren we heel duidelijk via het betreffende Instagram account en op de verkooppagina wanneer het gaat plaatsvinden. Gaat iets via webinargeek, dan blijft het maximaal 24 uur online staan en kan je je te allen tijde inschrijven. Ook al doe je niet Live mee, dan kun je de sessie nog wel via die link terugkijken binnen die 24 uur. Live Q&A's blijven ook maximaal 24 uur staan en kun je daarna niet meer terugkijken. Koop je een kaartje als de Live's en gastsprekersessies al geweest zijn, dan kan je daar dus helaas geen gebruik van maken.

Extra note: een Instagram Live (Q&A) sessie duurt maximaal een uur. We kunnen niet garanderen om alle vragen te beantwoorden. Mocht je een vraag hebben die niet is gesteld tijdens de Q&A, dan kun je 'm altijd stellen in een daarvoor bestemde post op de feed. 

Artikel 8 - Instagram en verstoringen

Stel dat er iets gebeurt waardoor het Instagram-account niet meer werkt, of Instagram sowieso niet meer werkt door wat voor reden dan ook en iedereen deze verstoring ondervindt, dan zet ik de cursus voort in dagelijkse nieuwsbrieven via onder andere Vimeo en Mailchimp. Ook kunnen we op het laatst besluiten om het via een ander platform te geven. Daarom raden we je aan altijd je e-mailadres achter te laten, zodat je altijd op de hoogte bent.

Artikel 9 - Toegang

'Wanneer krijg ik toegang?' Koop je ver van tevoren een ticket (wat betekent meer dan 48 uur voordat de cursus van start gaat), dan krijg je minimaal 24 uur van tevoren toegang tot het account. We laten maximaal 60 mensen per dag toe. Dit omdat Instagram anders denkt dat 'ie te maken heeft met een 'bot' en dat willen we voorkomen.

Artikel 10 - Minimale content

Als consument van een online cursus heb je minimaal recht op 1 module met 1 bijbehorende opdracht.

Artikel 11 - Intellectueel eigendom & auteursrecht

We zijn super dankbaar dat je meedoet aan de cursus. Immers, kennis delen vanuit onze kant, contacten en kennis opdoen is echt een gouden driehoek wat ons betreft. Wel vragen we je om deze opgedane kennis niet met derden te delen. Of de content te gebruiken om zelf zo'n zelfde cursus over het betreffende onderwerp te geven. Feiten mogen uiteraard wel gedeeld worden. Het is verboden om werkwijzen, adviezen, modellen, voorbeelden en andere voortbrengselen uit de betreffende cursus van The Goddessclub te exploiteren, te verveelvoudigen en/of te openbaren. Wel mag je een screenshot delen waar je mee bezig bent; we snappen je enthousiasme. Doe dit wel even in overleg met ons. 

Also; als jij de cursus hebt gevolgd vragen we je ook niet je inloggegevens te delen met een vriend/vriendin/kennis/familielid of wie dan ook, om de cursus vanaf jouw account te doen.

Artikel 12 - Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen vanuit The Goddesclub zijn vrijblijvend, tenzij we nadrukkelijk anders vermelden aan de consument. Een aanbieding is tot 30 dagen na verzending geldig. Accepteer je de aanbieding of maak je er gebruik van, dan behouden we het recht om de aanbieding binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Aanbiedingen, prijzen en gelden niet automatisch voor nieuwe producten.

Artikel 13 - Overmacht

Het kan zo zijn dat er een omstandigheid voordoet die niet is te wijten aan de schuld van The Goddessclub, en noch krachtens de wet of een rechtshandeling (denk aan bijvoorbeeld en onder andere een Tsunami of een plotseling overlijden van iemand in de familie). Dit wordt ook wel overmacht genoemd. The Goddessclub is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien ze daartoe gehinderd wordt als gevolg van die omstandigheid. The Goddessclub kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de periode langer duurt dan één maand, hebben zowel The Goddesclub als de consument de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Gebeurt de overmacht-situatie als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd en de content nog niet in zijn geheel geleverd is (bijvoorbeeld: 3 van de 5 modules staan online, dus 2 worden niet geleverd door overmacht), dan mág The Goddessclub ervoor kiezen de overige content middels een e-mailsysteem of een videosysteem (bijvoorbeeld Vimeo) te leveren.

Artikel 14 - Gedragsregels

Nogmaals; we zijn super dankbaar dat je meedoet aan de online cursus. En; we zijn ook super dankbaar wanneer je een dan wel fysiek of online product van ons koopt. Echter vragen we je wel te gedragen en compassie en respect naar elkaar te tonen. We bedoelen hiermee; gebruik geen scheldwoorden in de comments, verneder andere mensen niet (en jezelf ook niet) en als je het ergens niet mee eens bent of je bent niet tevreden met een product, dan vragen we je niet vanuit emotie te reageren. Ben je echt niet te houden en komt het stoom uit je uren, dan vragen we je contact op te nemen via info@florineduif.com. In Powerful Manifestor kun je overigens leren hoe je je emoties kunt laten zijn ;-).

Artikel 15 - Claim

Een online cursus kopen en volgen, maar ook een fysiek product kopen verricht geen wonderen in je leven. Wel hopen we dat het je inzichten geeft en als tool dient om je een stapje verder in je persoonlijke ontwikkeling te brengen. Wij delen persoonlijke en professioneel opgedane ervaringen en er zijn vanuit The Goddessclub geen artsen aanwezig. Wel kan het zo zijn dat een gastspreker medisch geschoold is. Dit neemt niet weg dat als er depressieve, manische of in een breed spectrum negatieve gevoelens optreden, je direct contact op moet nemen met je eigen huisarts die dan eventueel kan doorverwijzen naar een specialist. Wij zijn absoluut niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen en gemaakte kosten die daaraan verbonden zitten.

 

Artikel 16 - Begin- en einddatum van een cursus

De begindatum van een online cursus wordt in de verkooppagina duidelijk aangegeven. De einddatum ook. Wij mogen de consument na de einddatum uit de besloten Instagram-groep halen of het gehele account van de cursus verwijderen. 

Artikel 17 – Privacy Policy

Wij beschermen de gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 18 - Klachtenregeling

Heb je een klacht? Dat kan te allen tijde gebeuren. We're only human after all. Wij proberen er dan ook alles aan te doen om samen tot een oplossing te komen. Stuur je klacht zo volledig mogelijk naar info@florineduif.com. Wij proberen binnen minimaal 48 uur te reageren.

Artikel 19 – Geschillenregeling

In een geval van een klacht waar we niet uitkomen, kunt u naar het ODR-platform. Dit is een doeltreffende manier voor geschillen die voortkomen uit online transacties.